Uw onitel

ICT-vaardige leerkrachten

Zoals ik al schetste bij 'ICT visie ontwikkelen' is het zeer belangrijk om met leerkrachten in gesprek te blijven over wat ze nodig hebben om zelf ICT-vaardig te zijn en om kinderen ICT-vaardig te maken. Net als in de klas is het fijn om in beeld te hebben waar leerkrachten zich bevinden in hun ICT-ontwikkeling. Het is dan ook zeer interessant om een ICT profiel te maken voor jullie school. Ook is het erg leuk om naar verschillende vormen te zoeken om leerkrachten te blijven prikkelen en scholen, soms zonder dat ze het zelf door hebben!

ICT vaardighedenprofiel opstellen
Wanneer de ICT visie en het programma zijn vastgesteld, weet je ook wat leerkrachten aan ICT-vaardigheden moeten beheersen om de lessen te verzorgen. Ook zijn er vaak programma die binnen een school worden ingezet voor communicatie, leerlingvolgsysteem en rapporten/portfolio's. Deze programma kunnen ook goed worden meegenomen in een ICT vaardighedenprofiel. 

Zie het ICT vaardighedenprofiel als overzicht- en ontwikkelingstools, niet als beoordelingstool. Door met leerkrachten te kijken naar hun ontwikkeling en ze de mogelijkheid te bieden om te groeien, zal ook het onderwijs op school en de ICT groeien. Blijf positief, bied hulp en ga creatief om met deze scholing. 

ICT-vaardigheden stimuleren
- Stap in een voorbeeldrol 'doet zien, doet volgen'! 
- Laat leerkrachten ervaren wat kinderen ervaren. Vooral bij het programmeren, ook een leuke en uitdagende afsluiting van de vergadering. 
- Begin (als ICT-coördinator) nieuwe onderdelen altijd met een basisinstructie aan alle leerkrachten. Alle neuzen dezelfde kant op, alles helder en afspraken waar nodig. 
- Daarna begint monitoren en 'verlengde instructie'. 
Monitoren is ogen en oren open. Let op wat je ziet in de school en blijf in gesprek over hoe het gaat (parel en puzzel). 
Verlengde instructie, vraagt (zeker bij leerkrachten) om creatieve en uitdagende werkvormen. Laat leerkrachten ervaren, wat kinderen ervaren, pak zelf die robots er eens bij! Maak leerkrachten zelfstandig, geef ze een handleiding, stappenplan of filmpje om te volgen. Ook tijdtechnisch heel fijn, ze kunnen eraan werken wanneer zij tijd hebben. Blijf zelf het goede voorbeeld stellen, praat erover en enthousiasmeer leerkrachten!

Downloads ICT-vaardige leerkrachten:
- Voorbeeld ICT-vaardighedenprofiel 

 
E-mailen
Instagram
LinkedIn