Uw onitel

ICT en onderwijs 

ICT is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. We moeten kinderen klaarstomen voor een technische, continue veranderende toekomst. ICT heeft hierin een belangrijke rol. We zullen daarom moeten nadenken over hoe we ICT een plekje in het onderwijs willen geven.

ICT, ook wel digitale geletterdheid, is een onderdeel in het onderwijs wat zeer lastig te vatten is. Het is een onderdeel in het onderwijscurriculum wat continue in ontwikkeling is, dit tot tegenstelling van de basisvakken zoals rekenen en taal die minder snelle veranderingen vertonen. Deze continue verandering is ook wat de scholing erin voor leerkrachten en leerlingen zo lastig maakt, is wat velen  vaststellen. 

Al ben ik van mening dat het niet de scholing is die leerkrachten en leerlingen ICT-vaardig maken, maar het is de mindset, creativiteit, het gesprek en het ontdekkend leren waardoor de ICT-vaardigheid zich ontwikkelt. 
Leerlingen en leerkrachten hebben een open en leergierige mindset nodig om deze nieuwe ICT-technologieën te willen proberen en zich hierin vaardig te maken. Het gesprek dat zal plaatsvinden tijdens het proberen, zal nieuwe perspectieven en ideeën opleveren. Vervolgens zal hierdoor en in combinatie met creativiteit en ontdekkend leren, een leerproces gaan plaatsvinden en zal de ICT-vaardig groeien. 

De open, leergierige mindset, creativiteit en ontdekkend leren zijn vaardigheden en eigenschappen die kinderen al van nature bezitten. 
Het is daarom ook niet gek als we vaststellen dat kinderen zich ICT-technologieën snel eigen maken en hun vaardigheden in rap tempo groeien.   

We leven tenslotte in een wereld waarbij veel informatie online te vinden is. We moeten leerkrachten en leerlingen ICT-vaardig maken, 
ze leren waar ze de informatie kunnen vinden. Of zoals ik altijd tegen de kinderen zeg: 

'You can read it on Google or see it on YouTube'!

 
E-mailen
Instagram
LinkedIn